Baka Inu Saarlooswolfhonden - Voor een gezonde Saarloos met een goed karakter
RSS

Recente posts

Lezing Walter Strikkers over HD/ED/PL georganiseerd door de AVLS

Categorieën

verslagen lezingen
Mogelijk gemaakt door

Mijn Blog

Lezing Walter Strikkers over HD/ED/PL georganiseerd door de AVLS

Lezing Walter Strikkers april 2016
Er zijn maar weinig mensen binnen de Saarloos wereld  die Walter niet kennen. Al jaren komen eigenaren naar de Sleeuwijkse kliniek om aldaar heup- en/of elleboogfoto’s te laten maken voor de beoordeling door de Raad van Beheer. Walter heeft dan ook menig Saarloos op tafel gehad.
Een hele goede reden om Walter eens uit te nodigen voor een informatieve lezing over drie aandoeningen die bij de Saarloos voorkomen: heupdysplasie, elleboogdysplasie en patella luxatie.
Donderdag 28 april was het dan zover. In Woudenberg kregen geïnteresseerden de mogelijkheid om de lezing te volgen en Walter aan de tand te voelen.
Walter startte zijn lezing met een kort praktijk voorbeeld van een pup die hij zelf had aangeschaft uit een ouderpaar waarvan de dieren allebei de heupscore HD-E hadden gekregen. Ondanks dit, had hij er de volste vertrouwen in dat zijn pup onder de juiste begeleiding zou uitgroeien tot een volwassen hond zonder symptomen en hij wilde de lezing gebruiken om uit te leggen waarom.
De lezing had een zeer duidelijke opbouw: van elke aandoening werden  apart de oorzaken, gevolgen en de preventie besproken.

Heupdysplasie
Een normaal heupgewricht bestaat uit een ronde kop van het bovenbeen ( de femur), welk precies past in de heupkom en voor ongeveer 50% het acetabulum overdekt. Het woord dysplasie komt uit het Grieks en betekent vrij vertaald  abnormale formatie of ontwikkeling.
Dit houdt dus in dat heupdysplasie een ontwikkelingsstoornis is van het heupgewricht. De aansluiting tussen de kop en de kom neemt af en beiden verliezen hun ronde vorm. De heupkom wordt ondieper en er ontstaan botwoekeringen. In sommige gevallen scheurt de verbindingsband tussen kop en kom, het ligamentum  teres.  Het kraakbeen in het gewricht neemt af in kwaliteit en ook de gewrichtsvloeistof verandert van samenstelling waardoor het gewricht minder goed wordt “gesmeerd”. Door deze misvorming in het gewricht kan er artrose ontstaan en wordt de beweeglijkheid van het heupgewricht nog minder. De klachten die vanuit heupdysplasie ontstaan kunnen erg verschillend zijn.
De oorzaken van deze afwijkende ontwikkeling zijn moeilijk om precies te achterhalen. Wel is bekend dat heupdysplasie een erfelijkheidsfactor heeft van 0,1. Dit houdt in dat de omgevingsfactor 0,9 is en de invloed van de omgeving op de ontwikkeling van het heupgewricht groot is! Een voorbeeld van een erfelijke factor is de bouw van het skelet van sommige hondenrassen. Deze is zo afwijkend dat het heupgewricht geen kans krijgt om zich te ontwikkelen.  Er zijn een aantal genen die een rol spelen in de laxiteit ( van het heupgewricht en die onder andere door mydogDNA op kaart worden gezet. Er is echter nog geen gedegen onderzoek gedaan naar de correlatie tussen deze genen en heupdysplasie.
Deze omgevingsfactoren bestaan uit voeding, overbelasting en letterlijk de omgeving. De voeding van de opgroeiende hond dient een laag calciumpercentage(1%)  te hebben om problemen in de botgroei te voorkomen. Ook mag een jonge hond niet te dik zijn. Daarnaast is het bij beweging van belang dat de jonge hond gelijkmatige en rechtlijnige beweging aangeboden krijgt en niet overbelast wordt. Aan de fiets nemen van de jonge hond is dus niet eens zo slecht mits de beweging maar wordt opgebouwd en de hond niet overbelast raakt.
Overige omgevingsfactoren hebben allen een doorwerking op het belasten van de heup. Denk hierbij aan gladde vloeren en traplopen.

De “heupfoto”
Om met de Saarloos te kunnen fokken dien je eerst officiële heupfoto’s te laten maken die vervolgens dor de raad van Beheer worden beoordeeld. Op basis van deze beoordeling krijgt je hond een heupscore. Maar is deze manier van beoordelen zinvol?
De manier waarop er bij onze honden foto’s worden genomen, stamt uit de jaren ’60 en is te vergelijken met een diagnose foto van de mens. Alleen staat de hond nu eenmaal anders op zijn pootjes als de mens op zijn benen.

In 1983 ontwikkelde een dierenarts een nieuwe methode om de heup bij de hond te bekijken en in 1993 werd deze methode, de PennHIP-methode, geïntroduceerd in Amerika.
De PennHIP  geeft een betere voorspelling op het ontstaan van HD op oudere leeftijd dan de traditionele methoden, uitgedrukt in een getal: de distractie-index.
De PennHIP methode richt zich op het meten van de heuplaxiteit op jonge leeftijd  en geeft een voorspellende waarde met 85-95% accuraatheid op het ontstaan van HD op latere leeftijd. Het onderzoek bestaat uit een neutrale opname van de heupen in gestrekte toestand (zoals in het traditionele onderzoek), dan een opname waarbij de kop maximaal in de kom wordt gedrukt en tenslotte een opname waarbij de kop maximaal uit de kom wordt gedrukt. Tijdens het onderzoek wordt dus de heup laxiteit gemeten, die aangeeft hoe strak de kop in de kom zit. Als de kop niet strak genoeg in de kom zit, dan is er sprake van een abnormale beweeglijkheid van het gewricht. Die abnormale beweeglijkheid leidt tot vervorming van het gewricht en het ontstaan van artrose. Dus er ontstaat heupdysplasie.
De laatste twee opnamen worden met elkaar vergeleken en op basis daarvan wordt er een distractie-index berekend. De distractie-index is dus een goede maat voor de kans op het ontstaan van HD op latere leeftijd. Dieren met een lage DI hebben een kleinere kans op HD dan dieren met een hogere DI. De DI is een getal tussen 0 en 1, waarbij 0 zeer strakke heupen betekent en 1 staat voor een erg los heupgewricht. Omdat voor het onderzoek de hond volledig ontspannen moet zijn en ook voor de comfort van de hond, moeten deze opnamen onder narcose gebeuren. De drie röntgenopnamen worden naar Amerika gestuurd voor een beoordeling. Dit onderzoek kan enkel gebeuren door gekwalificeerde dierenartsen. In de PennHIP database komen inmiddels 170 rassen voor.

Het voorkomen van heupdysplasie
Over het voorkomen van heupdysplasie was Wouter kort maar krachtig. Zorg als fokker voor de juiste selectie van ouderdieren en informeer de pupkoper goed over de leefomstandigheden en opvoeding van de pup. Voor de eigenaar geldt dat deze goed moet kijken naar de voeding van de hond qua samenstelling en hoeveelheid. Daarnaast dient de hond optimale beweging aangeboden te krijgen in type, tijd en frequentie (voornamelijk rechtlijnig, opbouwend in tijd en frequentie).

Elleboogdysplasie
Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor een aantal voornamelijk erfelijke aandoeningen aan de ellebogen van de hond. De erfelijkheidsfactor bij elleboogdysplasie is viermaal hoger als die van heupdysplasie. Evenals bij heupdysplasie zal de erfelijke aanleg bepaald worden door een aantal genen (polygenetisch) en is het nog niet duidelijk om welke genen het draait.
 Milieufactoren spelen zeker ook een rol en kunnen de ontwikkeling op een negatieve manier beïnvloeden. Deze factoren zijn dezelfde als die bij heupdysplasie.
Er worden vier typen elleboogdysplasie onderscheiden:
Incongruentie
Wanneer de ellepijp en het spaakbeen niet goed op elkaar aansluiten wordt er gesproken van incongruentie. Dit wordt veroorzaakt door lengteverschil tussen het spaakbeen en de ellepijp.  Door middel van een operatie is dit redelijk goed te verhelpen, al zijn het geen lichte operaties.
LPC
Een LPC of "Los Processus Coronoideus" is een los stukje bot van de ellepijp in het ellebooggewricht.  . Heeft een hond last van een LPC dan is het zaak dit losse stukje bot zo snel mogelijk te verwijderen. Dit voorkomt artrosevorming.
LPA
Het Processus Anconeus is een botpunt van de ellepijp dat zich aan de bovenkant van het ellebooggewricht bevindt.  Tijdens de groeifase hoort het Processus Anconeus vast te groeien aan de ellepijp. Wanneer dat niet gebeurt, spreekt men van een LPA, een Los Processus Coronoideus. Ook een LPA dient zo snel mogelijk verwijderd worden om artrosevorming te voorkomen.
OCD
OCD of Osteochondrosis Dissecans is een beschadiging van het kraakbeen waarbij vaak een stukje los komt te liggen. Dit stukje kan verbenen en voor ernstige irritatie zorgen in het gewricht. Dit is zeer pijnlijk voor de hond. Uiteindelijk zal dit leiden tot artrose en het stukje dient op korte termijn verwijderd te worden om artrosevorming tegen te gaan.
Deze aandoeningen veroorzaken pijn en dus kreupelheid bij de hond. De aandoeningen treden al op in het eerste levensjaar.
 
Beoordeling op elleboogdysplasie
Om een hond te kunnen beoordelen op elleboogdysplasie dienen er van elke elleboog vier foto’s gemaakt te worden. Ook deze foto’s worden opgestuurd naar de Raad om beoordeeld te worden. De uitslag wordt weergegeven in de status “vrij”, één van de aandoeningen of artrose. In het geval dat er een aandoening wordt geconstateerd, wordt er ook een graad (grensgeval, graad 1/m 3) toegekend.
Het voorkomen van elleboogdysplasie
Aangezien de erfelijkheidsfactor van elleboogdysplasie viermaal hoger is dan heupdysplasie, is het voor de fokker van belang om informatie te verzamelen over de ouderdieren en verwanten, net als bij iedere andere aandoening. In ons ras worden er nog weinig dieren op elleboogdysplasie onderzocht. Walter pleit ervoor dit wel te gaan doen. Het is aan de fokker zelf om hier een relevantie in te zien.
Evenals bij andere gewrichtsaandoeningen is ook hier weer van belang dat de jonge hond evenwichtige voeding krijgt met een laag calciumgehalte en dat ook de hond optimale beweging aangeboden krijgt  in type, tijd en frequentie.

Patella luxatie
De knieschijf (patella) ligt normaal gesproken in een kraakbeensleuf aan het onderste gedeelte van het bovenbeen. Bij patella luxatie schiet deze van zijn plaats (naar binnen of naar buiten). De knieschijf heeft een belangrijke functie in het mechanisme van de kniebuiging. Bij een luxatie van de knieschijf valt deze functie weg, waardoor de hond niet meer goed op dit been kan steunen.
Knieschijfluxatie kan aan één poot voorkomen maar vaker is het helaas beiderzijds. Patella luxatie uit zich vaak in de zeer jonge hond (2 tot 8 maanden) maar kan ook op latere leeftijd zijn intrede doen.
Er zijn twee soorten patella luxatie: mediale luxatie waarbij de knieschijf naar binnen verplaatst, en laterale luxatie, waarbij de knieschijf naar buiten verplaatst.
Patellaluxatie kan in verschillende gradaties voorkomen:

Graad 1: Bij een gestrekte poot is de knieschijf met de hand te verplaatsen. Wanneer de poot weer in de normale stand staat schiet de knieschijf vanzelf weer terug.
Graad 2: Hierbij schiet de knieschijf er regelmatig naast en blijft dan in geluxeerde positie voor kortere of langere tijd.  Door het regelmatig op en af schieten van de knieschijf ontstaan artrose en afvlakking van de kraakbeensleuf.
Graad 3: De knieschijf is permanent van zijn plek. Wanneer de knieschijf weer in de goede positie gezet wordt schiet deze er vanzelf weer uit. De kraakbeensleuf is ondiep of zelfs afgevlakt.
Graad 4: De knieschijf is permanent geluxeerd en de kraakbeensleuf is afgevlakt.
Oorzaken van patella luxatie:
De erfelijkheidsfactor van patella luxatie is niet bekend, maar men vermoedt dat deze zeer hoog is omdat deze aandoening sterk gerelateerd is aan een afwijkende bouw van het skelet.
Patella luxatie wordt altijd chirurgisch behandeld en het is afhankelijk van de graad hoe zwaar de ingreep is.

Enkele voorbeelden:
Bij een afwijkende stand van de heupkop en –hals kan er een O- benige stand optreden. Het onderste derde gedeelte van het dijbeen is dan naar binnen gebogen. Hierdoor ligt de patella onstabiel in de groeve.
Daarnaast kan de groeve van de trochlea  erg ondiep in aanleg zijn.
Ook de plaats waar de kniepees aanhecht kan naar binnen gedraaid zijn.
Verder is het naar binnen staan van de voeten of een buiging van het scheenbeen naar binnen toe een oorzaak van een knieschijf die verschuiven kan.
Naast de erfelijke factor speelt ook de ontwikkeling een rol. Een ontwikkelingsstoornis van de binnenste rolkam van het dijbeen, waardoor deze te klein blijft, geeft ook een verhoogd risico op patella luxatie. Ook trauma kan patella luxatie veroorzaken, al is dit zeldzaam.
E zijn geen officiële testen voor patella, maar de dierenarts kan met een speciale handgreep vrij simpel voelen of de knieschijf goed en stevig op zijn plaats zit.

Het voorkomen van patella luxatie
Als eerste is het van belang dat lijders worden uitgesloten van de fok. Daarnaast moet er goed gelet worden op de bouw van de achterbeenderen van de dieren die woren ingezet voor de fok. Hierbij is het belangrijk dat er kritisch gekeken wordt naar de beweging van de hond en dat een eigenaar niet blind is voor eventuele afwijkingen in het gangwerk die kunnen duiden op aandoeningen.
Uiteraard is een goede bespiering en juiste afgestemde voeding (de hond mag niet te zwaar worden) ook van belang om de knieschijf op zijn plek te houden.
Ter afsluiting
Het moge duidelijk zijn dat veel gewrichtsaandoeningen naast een erfelijke component, ook omgevingsafhankelijk zijn. Preventie door middel van uitgebalanceerde voeding en beweging zijn gewrichtsaandoeningen te voorkomen, zelfs wanneer de erfelijke aanleg aanwezig is. 
 

Algemeen:
Proefschrift over de genetische factoren in heup-, elleboogdysplasie en patella luxatie in rashonden. Door dr. Ineke Lavrijsen.
dspace.library.uu.nl/bitstream/1874/294109/1/Lavrijsen.pdf24 Reacties op Lezing Walter Strikkers over HD/ED/PL georganiseerd door de AVLS:

Comments RSS
Lettie Lanfermeijer on zaterdag 13 januari 2018 10:33
Beste heer Strikkers, als bazinnetje van een hondje dat binnen 3 jaar al 2 keer is geopereerd (beide knieën) aan de gevolgen van de erfelijke afwijking Patella Luxatie, heb ik toch wat vragen? Onze dierenarts voelde met 7 maanden oud dat van ons hondje de knieschijfjes los zaten. Wanneer spreekt u van een erfelijke vorm mbt PL en wanneer spreekt u van een trauma of letsel mbt voeding en belasting of niet? Ons hondje is met 8 maanden voor het eerst geopereerd, omdat anders op jonge leeftijd artrose zou ontstaan, door verkeerde slijtage. De specialist gaf tijdens de second opinion meteen aan (door kijken naar het lopen) en het voelen aan de knieën, dat het geen trauma was maar de erfelijke vorm. Uit het nest van 7 zijn er nog 2 broertjes aan pl geopereerd, waarvan 1 ook aan beide poten. De specialist zei toen tegen ons de fokker heeft zijn huiswerk niet goed gedaan, en het is raadzaam het hele nest uit te laten sluiten voor de fok, wat uiteraard meerdere specialisten zeiden. Later bleek dat ook een halfbroertje (zelfde vader) pl bleek te hebben, en dat in de foklijn terug een moederhond zit die ze zelfs miss patella luxatie noemden. Van beide ouders hebben wij geen pl vrije verklaring in onze map zitten. Nou maak ik mij al een tijdje hard om het fokreglement aan te laten passen van een rasvereniging, want testen van de fokouders op PL is nog niet verplicht maar met hondjes met PL mag niet gefokt worden, maar hoe toetst men dit dan? nou niet dus! En omdat PL vrij veel voorkomt ook in het verleden, helaas wordt dit niet geregistreerd maar liever stil gehouden of onder het kleed geveegd, zullen er ook geen cijfers van zijn, enkel de verhalen van mensen met zo’n PL hondje waaronder ik. Hoe staat u erin om de fokouders verplicht te laten teste op PL door onderzoek plus foto’s gedaan door een specialist? Het sluit niets volledig uit maar kan dit de erfelijke vorm van Patella Luxatie terugdringen een verantwoord fokbeleid of niet? Graag hierop uw antwoord, met vriendelijke groet, Lettie Lanfermeijer
Reageren op een reactie


parajumpers parka for sale on maandag 24 december 2018 10:31
This is wonderful content which is very essential to me as well.
Reageren op een reactie


replica orologi rolex on maandag 31 december 2018 8:42
Evolve Spa couples massage is $175 for 2 therapist for one hour.link
Reageren op een reactie


repliche breitling orologi on zaterdag 30 maart 2019 18:50
(He also really liked blue if I remember correctly)We love you Archie.
Reageren op een reactie


Bert Pound on zondag 2 juni 2019 20:33
Hallo Ik kom regelmatig bij u in de winkel! Maar ik heb een vraag, ik zie veel in deze winkel http: //bit.ly/CheaperProducts4 die u ook verkoopt in uw winkel. maar daar producten zijn 59% goedkoper, nou mijn vraag is wat het verschil is tussen u winkel en die van hun, is het de kwaliteit of iets anders, Ik hoop dat u mij kunt helpen! Met vriendelijke groeten Natasja Bomenwij
Reageren op een reactie


Eric Marzano on woensdag 26 juni 2019 21:54
Hi Sell your product or serves in your niche to 10,000's of websites through Websites Contact Marketing. 10,000 Website-contacts (IN NICHE) 10 euro (test offer for testing) 50,000 Website-contacts (IN NICHE) 50 euro 100,000 Website-contacts (IN NICHE) 100 euro 250,000 Website-contacts (IN NICHE) 250 euro 500,000 Website-contacts (IN NICHE) 500 euro 1,000,000 Website-Contacts (IN NICHE) 1000 euro For more info or Order SKYPE: live:alexashour Website Contact Marketing Thank you
Reageren op een reactie


Coleman Free on zaterdag 7 september 2019 11:01
Hi, Thanks for the connect. I have found when a business owner, professional, coach or consultant is asked what they need more than anything in their business, you get the same two answers every time... more clients and more revenue. Our Online Business Building System is designed to make Your Business Stand Out From Your Competition... And Dominate Your Market Right From The Start. Gain access to our Complimentary four part video series on how to generate more leads than your business can handle. The four videos are packed with expert advice, designed to help you experience an immediate increase in your bottom-line revenue so we can prove to you that our system will produce real results for your business. See first hand exactly how we help hundreds of business owners worldwide to attract more clients and increase their revenue. Put Us To The Test…Click The Link Below: http://bit.ly/YourBusinessGrowth2019 Cheers, Michael Your Business Growth.Co
Reageren op een reactie


바카라사이트 on donderdag 12 september 2019 7:05
Very good blog. Cheers for such a valuable content.
Reageren op een reactie


카지노사이트 on donderdag 12 september 2019 7:10
I like it whenever people come together and share ideas. Great site, continue the good work!
Reageren op een reactie


온라인카지노 on donderdag 12 september 2019 7:13
Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very useful information specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this certain information for a long time. Thank you and good luck.
Reageren op een reactie


카지노사이트 on donderdag 12 september 2019 7:16
You are in actuality an excellent webmaster. The internet site launching pace is definitely awesome. It sort of feels you are doing just about any exclusive secret. Moreover, The particular subject matter are must-see.. aplikasi berita saham indonesia you could have performed an awesome pastime with this topic!
Reageren op een reactie


바카라사이트 on donderdag 12 september 2019 7:18
Excellent items from you, man. I have be aware your stuff prior to and you are simply extremely magnificent. I really like what you’ve obtained right here, certainly like what you are saying and the best way in which you are saying it. You are making it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can not wait to learn much more from you. This is actually a wonderful website.
Reageren op een reactie


Jerrod Streeton on vrijdag 13 september 2019 3:07
Interested in an advertising service that charges less than $49 per month and sends hundreds of people who are ready to buy directly to your website? Reply to: lily5885mil@gmail.com and I'll send more details.
Reageren op een reactie


Stacie Fiorini on zaterdag 5 oktober 2019 7:58
Interested in advertising that costs less than $49 per month and delivers tons of people who are ready to buy directly to your website? Please send me a reply here: mia4675whi@gmail.com to find out how this works.
Reageren op een reactie


John Lindsey on maandag 14 oktober 2019 10:52
Hey there, Do you want to reach new clients? We are personally inviting you to sign up with one of the leading influencer and affiliate networks on the internet. This network finds influencers and affiliates in your niche who will promote your company on their sites and social media channels. Advantages of our program include: brand recognition for your company, increased credibility, and possibly more customers. It's the best, easiest and most reliable way to increase your sales! What do you think? Learn more here: http://socialinfluencer.nicheadvertising.online
Reageren op een reactie


Roxie Camarillo on dinsdag 15 oktober 2019 5:54
Have you had enough of expensive PPC advertising? Now you can post your ad on 10,000 advertising websites and you only have to pay a single monthly fee. Get unlimited traffic forever! Get more info by visiting: http://lotsofadsposted4u.dealz.site
Reageren op een reactie


Sheryl Lees on zaterdag 26 oktober 2019 19:55
Hi, Would you like to reach new clients? We are personally inviting you to join one of the leading influencer and affiliate networks on the web. This network sources influencers and affiliates in your niche who will promote your company on their sites and social network channels. Advantages of our program consist of: brand recognition for your business, increased credibility, and potentially more clients. It's the safest, most convenient and most reliable way to increase your sales! What do you think? Learn more here: http://socialinfluencer.nicheadvertising.online
Reageren op een reactie


Karol Hinder on woensdag 30 oktober 2019 20:39
Sick of wasting money on PPC advertising that just doesn't deliver? Now you can post your ad on 10,000 ad websites and it'll only cost you one flat fee per month. Get unlimited traffic forever! To find out more check out our site here: http://postmoreads.net.n3t.store
Reageren op een reactie


Ofelia Lafleur on donderdag 31 oktober 2019 22:53
Hey I have a question, I have received my order but you have sent me the wrong item. as you can see here on this photo, http://item.pictures/wrongorderitem Please help me, i will sent the order back to you. i just want the good order. greetings "Sent from my iPhone"
Reageren op een reactie


Monique Frier on donderdag 31 oktober 2019 23:24
Would you like to submit your advertisement on over 1000 ad sites every month? One tiny investment every month will get you virtually unlimited traffic to your site forever! Get more info by visiting: http://morebusiness.myadsubmissions.xyz
Reageren op een reactie


Ashton Hensley on dinsdag 5 november 2019 1:04
Interested in advertising that costs less than $49 monthly and sends tons of people who are ready to buy directly to your website? Send a reply to: florence3145hod@gmail.com and I'll send more details.
Reageren op een reactie


Carlos Sam on zaterdag 9 november 2019 6:30
Hi As i promised you, i wanna give you 1 month free access to our Fashion members are, here you can find VIP coupons that are not visible to the public eye. http://bit.ly/Fashionmember26 Please don't share the coupons on the internet Yours truly "Sent from my iPhone"
Reageren op een reactie


Dalene Pereira on maandag 11 november 2019 23:11
Are you looking for powerful advertising that isn't full of crap? Sorry to bug you on your contact form but actually that was the whole point. We can send your advertising copy to websites through their contact forms just like you're reading this message right now. You can target by keyword or just start mass blasts to sites in any country you choose. So let's assume you need to push through a message to all the interior decorators in the USA, we'll grab websites for just those and post your advertisement to them. Providing you're promoting something that's relevant to that type of business then you'll be blessed with awesome results! Shoot me a reply to poppy8542bro@gmail.com for details on how this works
Reageren op een reactie


Grover Almanza on dinsdag 12 november 2019 1:12
Would you like to promote your business on 1000's of Advertising sites monthly? One tiny investment every month will get you virtually unlimited traffic to your site forever! Check out our site for details: http://www.postmyads.tech
Reageren op een reactie

Voeg een reactie toe:

Je naam:
E-mailadres: (vereist)
Website:
Reactie:
Maak je tekst groter, vetgedrukt, schuingedrukt en meer met HTML tags. Zo werkt het.
Post Comment
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint